Päätöksiä ja pöytäkirjat

HALLITUKSEN SEKÄ YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSIÄ 2018:

Huhtikuu 2018

Bernhardinkoirayhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 14.04.18 päättänyt hyväksyä yhdistyksenjäsenen pyynnön palata aiempaan käytäntöön ja sulkea Face-ryhmä yhdistykseen kuulumattomilta ja palauttaa ryhmä vain jäsenien käyttöön. Ryhmästä tullaan poistamaan 22.4.18 mennessä kaikki yhdistykseen kuulumattomat jäsenet.

Puollettu jäsenen Vuolasvirta-hakemusta sekä kennelnimi-anomusta.

Vuoden 2019 bernhardinkoirien erikoisnäyttelyn tuomareiksi näyttelytoimikunta on ehdottanut Milan Plundra  ja varalle Satu Ylä-Mononen, jotka hallitus on hyväksynyt.

Tiedoksi: Anomamme tapahtuma (Erikoisnäyttely, Laukaa 08.09.2019) on hyväksytty.

Tiedoksi: Anomamme tapahtuma (Epävirallinen pentunäyttely , Lahti 21.07.2018) on hyväksytty.

Tiedoksi: Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on myöntänyt seuraavalle ulkomuototuomarille laajennusoikeuden ryhmässä FCI 2: Maarit Hassinen.

Bernhardinkoirien perusarvoksi vuodeksi 2018 Suomen kennelliitto ry:hyn on ilmoitettu 1.500 euroa.

Vuosikokouksessa Lievestuoreella 14.4.2018 päätettiin, että jatkossa kaikki arvostelut tulevat sitä mukaan kotisivuille näkyviin, kun ne Kennelliitolta tulevat.

Annemari Auvinen valittiin uudeksi jäsensihteeriksi.


PÖYTÄKIRJOJA: