Pentuvälitysohjeet

Jotta pentue-/astutusilmoitus otetaan Bernhardinkoirayhdistys ry:n pentuvälityksen välitettäväksi, tulee kasvattajan olla Bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen. Pentueesta tulee olla tehty jalostustiedustelu (pdf, koko 199 kt, aukeaa uuteen ikkunaan)rotujärjestön jalostustoimikunnalle. Pentueen tulee täyttää voimassa olevan jalostusohjesäännön minimivaatimukset. Jalostustiedustelu on voimassa kuusi (6) kuukautta. Halutessaan kasvattaja voi tehdä kasvattajasitoumuksen (pdf, koko 13 kt, aukeaa uuteen ikkunaan). 

Hyväksytystä yhdistelmästä astutuksen tapahduttua kasvattaja voi halutessaan ilmoittaa tarvittavat tiedot yhdistyksen pentuvälitykseen. Pentujen synnyttyä kasvattajan tulee toimittaa kolmen (3) kuukauden kuluessa pentueraportti (pdf, koko 196 kt, aukeaa uuteen ikkunaan) jalostustoimikunnalle. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poistetaan hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta kahden vuoden ajaksi. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta.

Jatkoilmoitukset pentueen pitämiseksi pentuvälityksessä tai sieltä poistamiseksi tulee tehdä rotujärjestön pentuvälittäjälle. Kasvattajan tekemä ilmoitus on voimassa kuukauden. Mikäli ilmoitusta ei uusita kuukauden välein, tiedot poistetaan pentuvälityksestä (Bernhardinkoirayhdistyksen Internet-sivuilta tiedot poistetaan seuraavan päivityksen yhteydessä). Tietojen pitäminen ajan tasalla pentuvälityksessä on tärkeää. Kasvattaja onkin velvollinen ilmoittamaan, jos astutus ei ole onnistunut tai jos hän on myynyt pennut.

Internet-sivulla voidaan maksusta julkaista pentueen vanhempien kuvat hintaan 10,00 €/ilmoitus. Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille IBAN : FI7313043000117932 BIC: NDEAFHH VIITE: 1012. Toimita suoritetusta maksusta kopio valokuvien kera yhdistyksen kotisivujen päivittäjälle.

Jalostustoimikunnan posti jalostustoimikunnan sihteerille ja pentuvälitystä koskeva posti pentuvälittäjälle.


Yhteystiedot löydät alta!!!

Pentuvälittäjä 


Kirsi Okker
Leppäpurontie 8
51200 KANGASNIEMI
p. 040 410 3976
bkpentu@gmail.com


Jalostustoimikunnan sihteeri


jalostus.bkyhdistys@gmail.com
----------------------------------------------------------

Internet-sivuilla olevien astutusten tai pentueiden jatkoilmoituksista ja poistoista olisi hyvä ilmoittaa myös nettisivujen ylläpitäjälle s-postitse

Pentuvälitykseen ilmoitettavista pennuista tarvittavat tiedot

  • Kasvattajan nimi ja yhteystiedot
  • Mahdollinen kennelnimi
  • Vanhempien tiedot
  • Vanhempien HD- ja ED-kuvaustulokset ja lausuntopäivämäärä
  • Astutuspäivämäärä tai pentujen syntymäpäivä
  • Varattavissa olevien pentujen lukumäärä ja sukupuolet (urosta/narttua)
  • Pentujen karvanlaadut (jos varmistuneet)
  • Luovutusaika