Pentuvälitysohjeet

Jotta pentue-/astutusilmoitus otetaan Bernhardinkoirayhdistys ry:n pentuvälityksen välitettäväksi, tulee kasvattajan olla Bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen. Pentueesta tulee olla tehty jalostustiedustelu rotujärjestön jalostustoimikunnalle kaksi kuukautta ennen suunniteltua astutusta. Pentueen tulee täyttää voimassa olevan jalostusohjesäännön minimivaatimukset. Jalostustiedustelu on voimassa kuusi (6) kuukautta. 

Hyväksytystä yhdistelmästä astutuksen tapahduttua kasvattaja voi halutessaan ilmoittaa tarvittavat tiedot yhdistyksen pentuvälitykseen. Pentujen synnyttyä kasvattajan tulee toimittaa kolmen (3) kuukauden kuluessa pentueraportti jalostustoimikunnalle. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poistetaan hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta kahden vuoden ajaksi. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta.

Jatkoilmoitukset pentueen pitämiseksi pentuvälityksessä tai sieltä poistamiseksi tulee tehdä rotujärjestön pentuvälittäjälle. Kasvattajan tekemä ilmoitus on voimassa kuukauden. Mikäli ilmoitusta ei uusita kuukauden välein, tiedot poistetaan pentuvälityksestä (Bernhardinkoirayhdistyksen Internet-sivuilta tiedot poistetaan seuraavan päivityksen yhteydessä). Tietojen pitäminen ajan tasalla pentuvälityksessä on tärkeää. Kasvattaja onkin velvollinen ilmoittamaan, jos astutus ei ole onnistunut tai jos hän on myynyt pennut.

Jalostustoimikunnan posti jalostustoimikunnan sihteerille ja pentuvälitystä koskeva posti pentuvälittäjälle.

Yhteystiedot löydät alta.

Pentuvälittäjä 


Kaisa Tahkio
KANGASALA
​050 3433 591
bk.pentuvalitys@gmail.com


Jalostustoimikunnan sihteeri


jalostus.bkyhdistys@gmail.com
----------------------------------------------------------

Internet-sivuilla olevien astutusten tai pentueiden jatkoilmoituksista ja poistoista olisi hyvä ilmoittaa myös nettisivujen ylläpitäjälle s-postitse

Pentuvälitykseen ilmoitettavista pennuista tarvittavat tiedot

  • Kasvattajan nimi ja yhteystiedot
  • Mahdollinen kennelnimi
  • Vanhempien tiedot
  • Vanhempien HD- ja ED-kuvaustulokset ja muut terveystulokset
  • Astutuspäivämäärä tai pentujen syntymäpäivä
  • Varattavissa olevien pentujen lukumäärä ja sukupuolet (urosta/narttua)
  • Pentujen karvanlaadut (jos varmistuneet)
  • Luovutusaika