Kuolinsyyn ilmoittaminen

Bky:n jalostustoimikunta kerää aktiivisesti tietoa bernhardinkoirien kuolinsyistä. 
Tämä tieto on erityisen tärkeää, jotta voimme kartoittaa bernhardinkoirien elinikää ja sairauksia joihin koirat menehtyvät. Kuolinsyyilmoituksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä niissä annettuja tietoja luovuteta ulkopuolisille. 

Kuolinsyyskaavake