Jalostus

Koiran jalostuksen yleisinä tavoitteina voidaan pitää koiran terveyttä, käyttöominaisuuksia ja ulkomuotoa. Vastuu rodun kehityksestä terveenpään ja parempaan suuntaan on ensisijaisesti kasvattajilla ja jokaisella, joka harkitsee koiransa käyttämistä siitokseen. Myös pennun ostaja voi vaikuttaa ottamalla asioista selvää etukäteen ja ostamalla pentunsa vastuullisesti toimivalta kasvattajalta.

Bernhardinkoirien kasvattamisen ohjeena käytetään Jalostusohjesääntöä. Myös PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) antaa omat puitteensa pentueiden kasvattamiseen. Jalostuksen tavoiteohjelma on rodun harrastajille suunnattu tietopaketti, joten myös siihen kannattaa tutustua.

Bernhardinkoirien jalostuksen ja kasvatuksen tukena ohjaavassa ja neuvovassa mielessä toimii rotujärjestön jalostustoimikunta. Sen tehtävä on ennen kaikkea kerätä tietoa rodusta ja tiedottaa siitä edelleen jäsenistölle mm. jäsenlehden ja erilaisten koulutustapahtumien avulla. Jalostustoimikunta antaa myös jalostusneuvontaa, joten jos harkitset teettää nartullasi pentuja tai käyttää urostasi jalostukseen, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan, joka auttaa mielellään yhdistelmän valinnassa ja muissa kysymyksissä. Jalostusneuvonnasta huolimatta viime kädessä kasvattaja ottaa kuitenkin aina itse vastuun kasvatustoiminnastaan ja toteutuneista yhdistelmistä.

Jalostustoimikunta valitaan joka kolmas vuosi vuosikokouksessa. Jalostustoimikunnan toimikausi alkaa vuosikokouspäivästä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vuosikokouspäivään. Jalostustoimikuntaan valitaan 4 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.